Gel vs. Acrylic

Jedan od prvih materijala koji su korišćeni za produžavanje, odnosno nadogradnju noktiju bio je akril. Kako je vreme prolazilo, a kozmetička industrija napredovala, veštački nokti se mogu napraviti na više načina u zavisnosti od materijala koji se koristi pri izradi.

Postoje tri osnovna sistema:

  • Gel
  • Akril
  • Fiberglas

Iz ovih tehnika proistekle su razne varijacije i mešavine. Dosta majstora zna da radi sa više sistema, ali uvek ima i favorite.  Tako dolazimo do večite dileme: Gel ili Akril?

Continue reading „Gel vs. Acrylic“