Forward / Reverse mode

Dugme za promenu pravca smera rotacije aparata